Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering 2022

mei 20 : 19:30 - 21:30

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Beste Leden,
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van een digitale  Algemene Leden Vergadering op:

Vrijdag 20 mei 2022           aanvang 19.30 uur        

Aanmelden voor de vergadering kan tot 13 mei door een mail te sturen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Agenda Algemene ledenvergadering

1.Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Binnen gekomen mail Jarina Kisjes over aanpassing Martien Petersbokaal.
Binnen gekomen mail Jarina Kisjes over onkostenvergoeding.
Binnen gekomen mail Piet Veldt over aanpassing VFR 2 Fokregels
2.4 Nadat een reu zijn eerste dekking heeft gedaan mag hij in de eerste drie jaar maximaal nog twee dekkingen doen.

Bestuur:
Tekstwijziging betreffende artikel 3 en 4 van het Huishoudelijk reglement.

FBC:
Aanpassing Exterieur regels VFR Art. 7
Aanpassen leeftijd fokteven VFR art. 3.3
Aanmelden pupkopers bij de vereniging

3. Verslag ALV d.d. 7 augustus 2021

4. Jaarverslag secretariaat 2021

5. Jaarrekening 2021 + begroting 2022

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7. Commissieverslagen:
*Fokbegeleidingscommissie
*Gebruikshondencommissie
*Veldwerkcommissie
*Redactiecommissie

8. Bestuursverkiezing:
Sonja de Ruiter is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.
Nico Engels is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.
Janine ten Hoeven is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.

9.  Uitreiking verenigingswisselprijzen
* Veldwerkjaartrofee
* Jeugdbokaal
* Martien Petersbokaal

10. Rondvraag

11. Sluiting

Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing:
Geert Ottens stelt zich beschikbaar voor de functie als voorzitter.

Sonja de Ruiter is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.
Nico Engels is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.
Janine ten Hoeven is aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.

Artikel 8 lid 2    Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering

                        schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 8 lid 4   Is geen voordracht opgemaakt (…) dan is de algemene vergadering vrij in de keus met

                       inachtneming van de procedures beschreven in artikel 16 (Besluitvorming).

Bij agendapunt 9. Uitreiking jaarprijzen:

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging, te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Ria Lukens secretaris@grotemunsterlander.nl.

De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen.

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV.
Deze dient dan wel vóór 30 april a.s. bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda op deze dag gepubliceerd wordt op de website.
Mailen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 20 mei 2022

 

Gegevens

Datum:
mei 20
Tijd:
19:30 - 21:30

Organisator

N.G.M.V.