Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering 2023/ Concept agenda ALV 2023

vrijdag 9 juni, 2023 : 19:30 - 21:30

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Beste Leden,
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van een digitale Algemene Leden Vergadering op:
Vrijdag 9 juni, aanvang 19.30

Aanmelden voor de vergadering kan tot 2 juni door een mail te sturen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV.
Deze dient dan wel vóór 10 mei a.s. bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda na deze dag gepubliceerd wordt op de website.
Mailen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 9 juni 2023.

 

Wisselbokalen

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging, te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Ria Lukens secretaris@grotemunsterlander.nl.
De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen.

 

Concept agenda Algemene Leden Vergadering

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bestuur – statuten aanpassing
Binnengekomen mail van Anke Oosterink van de GHC over statuten en huishoudelijk reglement
Binnengekomen mail van Nicoliene Oosterhof over paragraaf 6 vereniging fok reglement.
Binnengekomen mail Jarina Kisjes voorstel voor een enquête, ingediend door Nicoliene Oosterhof samen met de GHC.
Binnengekomen mail Ronald Mensink en Anita Jansen agendapunten Bokalen en fokbeleid.
Bestuur en FBC HUU

3. Verslag ALV d.d. 7 augustus 2021

4 Jaarverslag secretariaat 2022

5 Jaarrekening 2022 + begroting 2023
– contributie verhogen
– kilometervergoeding

6 Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7 Commissieverslagen:
*Fokbegeleidingscommissie
*Gebruikshondencommissie
Verslag zweetworkshop
*Veldwerkcommissie
*Redactiecommissie

8. Bestuursverkiezing:

Sonja de Ruiter is afgetreden als bestuurslid G.H.C. en Twan Brugman stelt zich beschikbaar
Ria Lukens is aftredend als bestuurslid F.B.C. en stelt zich weer beschikbaar.
Ria Lukens is aftredend als secretaris en stelt zich niet meer beschikbaar.

9 Uitreiking verenigingswisselprijzen

* Veldwerkjaartrofee
* Jeugdbokaal
* Martien Petersbokaal

10 Jubilarissen

11 Rondvraag

12 Sluiting

Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing:

Sonja de Ruiter is afgetreden als bestuurslid G.H.C. en Twan Brugman stelt zich beschikbaar
Ria Lukens is aftredend als bestuurslid F.B.C. en stelt zich weer beschikbaar.
Ria Lukens is aftredend als secretaris en stelt zich niet weer beschikbaar.

Artikel 8 lid 2 Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 8 lid 4 Is geen voordracht opgemaakt (…) dan is de algemene vergadering vrij in de keus met
inachtneming van de procedures beschreven in artikel 16 (Besluitvorming).

Bij agendapunt 9. Uitreiking jaarprijzen:

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging, te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Ria Lukens.
De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen.

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV.
Deze dient dan wel vóór 10 mei a.s. bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda na deze dag gepubliceerd wordt op de website.

 

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 9 juni 2023

Met vriendelijke groeten,

Ria Lukens
namens het bestuur van de N.G.M.V

 

 

Gegevens

Datum:
vrijdag 9 juni, 2023
Tijd:
19:30 - 21:30

Organisator

Bestuur N.G.M.V.
E-mail
secretaris@grotemunsterlander.nl