Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering

april 5 : 19:30 - 22:00

        Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 5-4-2024

Beste Leden,
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van een digitale Algemene Leden Vergadering op:
Vrijdag 5 april 2024 aanvang 19.30

Aanmelden voor de vergadering kan tot 2 april door een mail te sturen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV.
Deze dient dan wel vóór 15 maart a.s. bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda na deze dag gepubliceerd wordt op de website.
Mailen naar secretaris@grotemunsterlander.nl

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 5 april 2024.

 

Wisselbokalen

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging, te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Hilda Wanders secretaris@grotemunsterlander.nl.
De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen.

Agenda ALV 2024

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag ALV d.d. 9 juni 2023

4 Jaarverslag secretariaat 2023

5 Jaarrekening 2023 + begroting 2024

6 Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7 Commissieverslagen:
*Fokbegeleidingscommissie
*Gebruikshondencommissie
*Veldwerkcommissie
*Redactiecommissie
*Websitecommissie

8. Bestuursverkiezing:

Secretaris vacant: Hilda Wanders stelt zich beschikbaar als secretaris.
Twan Brugman heeft zich teruggetrokken als bestuurslid G.H.C. Nandia van Delden stelt zich beschikbaar als bestuurslid G.H.C.
Oud voorzitter nu Algemeen bestuurslid Geert Ottens trekt zich terug als bestuurslid.
Madelon Bolderman heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter per 1 juni 2024

9 Uitreiking verenigingswisselprijzen

* Veldwerkjaartrofee
* Jeugdbokaal
* Martien Petersbokaal

10 Jubilarissen

11 Rondvraag

12 Sluiting

Gegevens

Datum:
april 5
Tijd:
19:30 - 22:00
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Digitaal

Organisator

Bestuur N.G.M.V.
E-mail
secretaris@grotemunsterlander.nl