Secretaris M/V gezocht!

Helaas heeft Ria Lukens afscheid genomen als secretaris van onze vereniging. Deze functie is nu vacant. Zie jij dit als nieuwe uitdaging?

Waar moet je aan denken bij de eisen die gesteld worden aan deze taak:

Een flexibele instelling, goed kunnen samenwerken, een probleemoplossend denkvermogen, digitale vaardigheden.

Functie omschrijving Secretaris

De secretaris maakt deel uit van het bestuur, en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur.

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en correspondentie van de vereniging.

Een secretaris houdt zich onder andere bezig met:

Het beheren van de agenda

Het afhandelen van het telefoon- en mailverkeer

Het verwerken van de post

Het organiseren en voorbereiden van vergaderingen

Het notuleren tijdens vergaderingen

Bijhouden van een presentielijst tijdens de vergadering.

De secretaris beheert het archief van de vereniging.

Lijkt je het leuk om deze taak binnen onze vereniging uit te voeren reageert dan door een mail te sturen naar iemand van het bestuur: https://www.grotemunsterlander.nl/contact