Formulieren

Alle formulieren worden hier weergegeven die her en der bij verschillende onderwerpen op de site staan.
De inschrijfformulieren voor de evenementen kunt u in de kalender terug vinden zolang de inschrijvingen geopend zijn.

Aanmeldformulier lidmaatschap

https://www.grotemunsterlander.nl/melding-ziekte-en-overlijden

Aanlegproef 9 mrt in Langbroek ( Inschrijven vanaf 1 februari tot 1 Maart )


Inschrijfformulier Apporteer-Aanlegproef

De Apporteer-Aanlegproef:
Een test voor toekomstige fokdieren met als doelstelling is om een bredere fokmateriaal basis mogelijk te maken, ook voor eigenaren die de GMer niet als jachthond trainen c.q. gebruiken. De NGMV hecht echter waarde aan de jachtkwaliteit van de GMer als fokdoelstelling (Statuten). De GMer is een allround jachthond die zowel de specifieke kwaliteiten vóór als ná het schot dient te bezitten. Er is daarom een werktest mogelijkheid toegevoegd (Zie Reglementen).


Contactformulier

Stuur uw foto voor ‘Het fotomoment’

Kobus (Axel vd Stappester Eugte) van Leo Niemantsverdriet
Foto: Paul Tygat