Meldingsformulier ziekte en overlijden

Toelichting die mogelijk voor anderen van belang kan zijn
Volgens stamboom (roepnaam)
De inzender verklaart dat de NGMV zijn/haar gegevens mag verwerken in hun bestand en enkel mag gebruiken voor NGMV-doeleinden.