Meldingsformulier ziekte en overlijden

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ten gevolge van
Toelichting die mogelijk voor anderen van belang kan zijn
Naam eigenaar
Adres
Volgens stamboom (roepnaam)
Geslacht
Is de Fokker op de hoogte gebracht ?
Heeft u de dierenarts geraadpleegd ?
Bent U lid van de N.G.M.V
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De inzender verklaart dat de NGMV zijn/haar gegevens mag verwerken in hun bestand en enkel mag gebruiken voor NGMV-doeleinden.