Nieuws van het bestuur

25-10-2021
Interim voorzitter

Naar een goed gesprek met het bestuur en de oud voorzitter hebben we een interim gevonden in Geert Ottens.
Geert is naar mening van het bestuur een goede opvolger van onze oud voorzitter en we heten hem dan ook van harte welkom.
Geert zal zich in het komende clubblad aan de leden voorstellen.

19-9-2021
De redactie is op zoek naar redactieleden!!!!!

Bij de redactie zijn een aantal vacatures vrij.

Lijkt het je leuk om mee te werken van het ontstaan van het clubblad ?
Heb je enige kennis in het omgaan met programma’s op de pc?
Ben je enthousiast ?
Lijkt het je leuk om af en toe bij een evenement aanwezig zijn die word georganiseerd door de N.G.M.V.?
Heb je een aantal uren vrije tijd over?

Misschien ben jij dan diegene die we zoeken.
Reageer dan door een mailtje te sturen naar: redactiegrotemunsterlander@gmail.com

Nieuws van het bestuur

Het bestuur bestaande uit:
Voorzitter vacant
Secretaris en voorzitter FBC Ria Lukens
Penningmeester Janine van der Hoeven
Voorzitter redactie Nico Engels
Voorzitter Gebruiks Honden Commissie Sonja de Ruiter.


Het bestuur deelt mede dat met ingang van 22 maart de volgende leden zijn geschorst en voor 1 jaar.
Wegens het overtreden van de VFR.
De schorsing eindigt op 22 maart 2022.

Het bestuur deelt mede dat van ingang van 12 aug Dhr. Boers voor 1 jaar is geschorst.
Wegens het overtreden van de VFR.
de schorsing eindigt op 12 augustus 2022.

Dhr. A.M.F Nieuwenhuis
Dhr. O.G.J. Scholman
Mevr. A.H.D. Oosterink

Wegens het overtreden van de VFR.

20-02-2021
Nieuws van het bestuur 2:

Inmiddels hebben we weer een B.V. gehouden via teams op 9 febr.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Johan Wilmink
Secretaris en voorzitter Fok Begeleiding Commissie Ria Lukens
Penningmeester Janine van de Hoeven
Voorzitter redactie Nico Engels 
Voorzitter Gebruiks Honden Commissie Sonja de Ruiter.

Nieuwtjes

Jonge honden aanlegproef georganiseerd door de GHC

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de site en op facebook is de Jonge honden aanlegproef van 13 maart helaas geannuleerd.
Er wordt door de GHC gekeken of er later dit jaar nog een alternatief kan worden aangeboden aan de honden die hiervoor in aanmerking zouden komen.

Wisselbokalen

Elk jaar worden er wisselbokalen uitgereikt door de vereniging.
De Jeugdbokaal
De Martien Pietersbokaal
De Veldwerkbokaal

Om hiervoor met je hond in aanmerking te kunnen komen moet je hond aan een aantal eisen voldoen.
Je vindt deze eisen op de site van de NGMV:
https://www.grotemunsterlander.nl/wp-content/uploads/2014/10/reglement-Wisselbokalen-NGMV.pdf

Kijk hier eens op of je hond aan de eisen van 1 van de bokalen voldoet en geef je dan op door een mail met de uitslagen te sturen naar: secretaris@grotemunsterlander.nl
Normaal is de sluitingsdatum voor de bokalen 14 dagen voor de ALV, maar in deze onzekere tijden houden we de sluitingsdatum van 1 juni aan.

Dus lijkt het je leuk om een bokaal te winnen en voldoet je hond aan de eisen
Geef je hond dan op!!!

Nieuws van de redactie

Gitte Hoefman heeft aangegeven met ingang van dit jaar te stoppen als lid van de redactie.
In het vorige nieuwsbericht is hier al melding van gemaakt en gevraagd of er iemand is die belangstelling heeft bij haar functie.
Helaas zijn hierop geen reacties binnen gekomen.
Dus bij deze nogmaals een oproep ben je enthousiast en wil je graag bijdragen aan de opmaak van het clubblad meld je dan aan.

Update Fotograaf:
Inmiddels heeft zich iemand beschikbaar gesteld om tijdens een aantal evenementen foto’s te maken.

Ook vroeg de redactie op de website en op facebook of er iemand beschikbaar is die het leuk lijkt om tijdens evenementen georganiseerd door de NGMV zich beschikbaar te stellen als fotograaf.
Ook hier is geen enkele reactie op gekomen.
Dus nogmaals een oproep hiervoor.
Ben je een hobby fotograaf, ben je enthousiast, heb je af en toe tijd en lijkt het je leuk om af en toe iets bij te dragen tijdens een evenement meld je dan aan bij de redactie.

Voor het komende clubblad is de redactie ook nog op zoek naar leuke verhalen over jullie honden.
Heb je een leuk verhaal over je hond over bijvoorbeeld (sneeuwpret, Corona tijd, training)
Ze zijn welkom bij de redactie.
Stuur je verhaal in voor 2 april naar de redactie.
Emailadres redactie: redactiegrotemunsterlander@gmail.com

Fokgeschiktheidskeuring

Evenals vorig jaar was het de bedoeling om tijdens de jonge honden aanlegproef ook een fokgeschiktheidskeuring te houden.
Omdat de aanlegproef geen doorgang kan vinden word er op 7 maart een fokgeschiktheidskeuring gehouden voor honden die 1 of 2 exterieur keuringen missen,

Je kunt je nog opgeven voor deze keuring tot 27 februari.
Lees de regels hiervoor op de site onder het kopje nieuws.
https://www.grotemunsterlander.nl/nieuws-2

De eigenaren van de honden krijgen persoonlijk bericht waar de keuring wordt gehouden en hoe laat ze met hun hond aanwezig moeten zijn.

Het rasexamen.

Het rasexamen gehouden op 24 oktober in de Camp in Woudenberg was voor ons ras heel succesvol.
Van de 5 aspirant keurmeesters die zich hadden aangemeld hebben 4 het examen behaald.
Ons ras is daarmee 4 Nederlandse keurmeesters rijker.
Nogmaals wil ik alle handlers hartelijk bedanken dat ze de tijd hebben genomen om met hun honden naar deze keuring te komen.
Zonder jullie had het examen niet door kunnen gaan.

Nieuws van de voorzitter.

Johan geeft aan dit jaar te willen stoppen met het voorzitterschap.
Voor hem is nog geen opvolger gevonden.
We zijn daarom binnen de vereniging op zoek naar een opvolger voor zijn functie.
Wat zijn de eisen waaraan een nieuwe voorzitter moet voldoen?

  1. Enige ervaring met het leiden van bestuur en Algemene leden vergaderingen.
  2. Kennis van het ras en het ras vertegenwoordigen daar waar nodig is.
  3. Samen met het bestuur leiding geven.
  4. Proberen om daar waar zich problemen voordoen deze op te lossen.
  5. Bij belangstelling het ras vertegenwoordigen bij de Raad van Beheer.

Zie je iets in deze functie, lijkt het je leuk, heb je belangstelling meld dit dan via een mail bij secretaris@grotemunsterlander.nl

30-10-2020 Nieuws van het bestuur 1:

Hallo leden van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging,

Binnen het bestuur hebben we besproken of er een manier is waarop we meer transparanter naar onze leden kunnen zijn.
We hebben besloten dat we na iedere Bestuurs Vergadering een stukje gaan schrijven over een aantal zaken die zijn besproken tijden de vergadering.
We hebben op 20 oktober voor het eerst via Teams met elkaar vergaderd.
Na een aantal opstart problemen is het ons gelukt om met z’n allen aanwezig te zijn via de pc of laptop.
Ons bestuur bestaat uit:
Voorzitter Johan Wilmink, als secretaris en voorzitter Fok Begeleiding Commissie Ria Lukens, penningmeester Janine van de Hoeven, voorzitter redactie Nico Engels en voorzitter Gebruiks Honden Commissie Sonja de Ruiter.

Nieuwtjes

Jubilarissen
We hebben dit jaar een 6 tal jubilarissen.
We hebben 2 leden die dit jaar 45 jaar lid zijn van onze vereniging dit zijn George van Straaten en Henk Heida.
Ook hebben we 3 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de vereniging namelijk Ries van Wanrooy, Theo van Delft en Anneloe Stoop-te Boekhorst.
Een 1 lid van de vereniging is dit jaar 10 jaar bestuur/commissie lid en al een behoorlijk aantal jaren helpt hij tijdens de Kampioen Club Match ik spreek hier over Hennie Ijpelaar.

We hebben alle jubilarissen een uitnodiging gestuurd om hun oorkondes in ontvangst te nemen tijdens de aanlegproef.
Een aantal jubilarissen hebben de uitnodiging afgeslagen wegens andere verplichtingen.
Door de toenemende beperkingen in verband met het COVID-19 virus konden we hun niet uitnodigen om gezellig de gehele dag aanwezig te zijn.
Alle jubilarissen hebben daarom een oorkonde en speldje thuis ontvangen via de post.

Namens het bestuur willen we alle jubilarissen van harte feliciteren.

Aanlegproef georganiseerd door de GHC
De aanlegproef was een groot succes ondanks de beperkingen die ons waren opgelegd in verband met het COVID-19 virus.
We vonden het jammer dat we alle aangemelde honden eigenaren een mail moesten sturen om hun te vragen alleen te komen want anders zouden we met te veel mensen samen zijn.
Er waren 17 honden aangemeld voor de aanlegproef.
3 honden hebben een Zeer Goed behaald en maar liefst 14 honden hebben een Uitmuntend gehaald.

Uitslag van de eerste 4 geplaatste honden aanlegproef:
1e Senna vom Florbach 157.5 punten
2e Itske v h Woudse Veldt 144 punten
3e Angie van de Stommeerpolder en Aike vom Dorffeld beide met 142.5 punten.

De aanlegproef wordt altijd samen met de Jonge honden keuring gehouden.
Hiervoor was de keurmeester Lida Reeskamp uitgenodigd.
Zij heeft alle hondjes gekeurd en was heel erg te spreken over de kwaliteit van de honden die ze heeft gekeurd.

Verder nieuws van de GHC
De GHC heeft een tweetal nieuwe commissieleden
Het betreffen Herwin Roze en Nadia Naaijer
Zij zullen de GHC versterken tijdens alle activiteiten die de GHC organiseert.

Martien Pieters wisselbokaal
Deze wisselprijs is bedoeld ter onderscheiding van de beste en meest veelzijdige Grote Münsterlander van de vereniging in enig kalenderjaar.
Maria Nieuwenhuis heeft deze onderscheiding maar liefst 5 keer gewonnen.
Ze was op de aanlegproef als keurmeester voor het Zweetwerk.
Dit kwam mooi uit want er was een speciale herinnering voor haar gemaakt.
Sonja de Ruiter heeft haar dit samen met een boeket bloemen aangeboden op de aanlegproef.

Nieuws van de redactie
Er komt dit jaar nog 1 clubblad uit, deze zal eind december bij ieder lid op de deurmat vallen.
Iedereen die nog een leuk verhaal heeft en dit graag geplaatst wil zien kan dit nog insturen tot 18 november naar: redactiegrotemunsterlander@gmail.com
Bij de redactie komt met ingang van januari 2021 een vacature vrij.
Gitte Hoefman heeft aangegeven met haar taken binnen de redactie te willen stoppen.
Op de site is inmiddels een vacature geplaatst.
Mocht je belangstelling hebben voor deze functie dan kun je reageren op de vacature.

Fokgeschiktheidskeuring
Omdat er door het COVID-19 virus alle tentoonstellingen zijn afgelast was er een gelegenheid gecreëerd tijdens de aanlegproef om de honden die nog 1 kwalificatie nodig hadden om toegelaten te worden op de fokdierenlijst te laten keuren.

Deze keuring wordt door een door de Raad van Beheer en NGMV erkende Nederlandse keurmeester afgenomen en zal meetellen om van uw hond een dekreu of een fokteef te maken.
Deze Fokgeschiktheidskeuring telt tijdelijk mee en zal naar verloop van tijd moeten worden omgezet naar een officiële kwalificatie door alsnog een exterieur show, Clubmatch of Zuchtschau, te lopen en daar minimaal een ZG te behalen.
Bij elke volgende dekking zal gekeken worden of er voldoende gelegenheid is geweest om naar een show of clubmatch te gaan.

Voor deze fokgeschiktheidskeuring zijn er door Lida Reeskamp 4 honden gekeurd.
Alle honden die zijn gekeurd kregen een aantekening dat ze voldoen aan de rasstandaard met een Uitmuntende indruk.

We zullen in het komende jaar moeten gaan kijken naar een oplossing als door het COVID-19 virus nog geen shows worden gehouden.

Het ras examen
Vorig jaar zijn er ras examens opgestart voor aspirant keurmeesters die ook graag de Grote Münsterlander tijdens een show willen keuren.
Het is een heel traject die de aspiranten moeten afleggen voordat ze aan het praktijk examen mogen deelnemen.
In het traject dat ze volgen leren ze hoe een Grote Münsterlander gebouwd hoort te zijn en hoe hij zich hoort te bewegen.
Ze volgen lessen op het gebied van praktijk en theorie.
Ze zijn vorig jaar aanwezig geweest tijdens de Kampioen Club Match om onder de leiding van een specialist in het ras het één en ander op te steken over ons ras.
Ze zouden op 20 april hun examen hebben, helaas heeft ook COVID-19 hier roet in het eten gegooid.
Alles werd afgelast.
Gelukkig hebben we bericht van de Raad van Beheer gekregen dat de ras examens weer worden opgestart.
Het ras examen werd gehouden op 24 oktober in de Camp in Woudenberg.
Ik zal als secretaris en afgevaardigde van het bestuur tijdens deze dag aanwezig zijn.
Ik heb 6 handlers bereid gevonden om tijdens deze dag aanwezig te zijn en hun honden te laten keuren.
Er zijn 5 aspirant keurmeesters en we hopen dat ze allen slagen.
Terwijl ik dit schrijf zijn de ras examens al geweest.
De uitslag wordt de volgende keer vermeld.

Nieuws van de FBC
Er stond een vacature op de site omdat we binnen de FBC op zoek waren naar een nieuw commissielid.
De vacature liep tot 15 oktober.
Er heeft zich iemand aangemeld voor de vacature.
Het betreft Simon Wijnnobel, hij is enthousiast en hopen op een voorspoedige samenwerking met hem.
Hij zal zich in het komende clubblad aan jullie voorstellen.

Wat zal 2021 ons brengen
In deze tijd met het COVID-19 die overal op de loer ligt is het moeilijk om te ver vooruit te plannen.
Maar we zullen toch plannen moeten maken voor het komende jaar omdat je een aantal zaken ruim van te voren aan moet vragen.

De KCM is bij de Raad van Beheer aangevraagd voor 3 juli 2021.
We hopen dit te kunnen combineren met het uitgestelde Jubileumweekend.
De GHC is ook weer aan het kijken hoe hun planning er voor volgend jaar uit gaat zien.
We houden jullie op de hoogte met de ontwikkelingen op dit gebied.
Maar zoals ik al vermelde alles wat we hierover plaatsen zal allemaal onder voorbehoud zijn omdat we niet weten wat wel en wat niet mag volgend jaar.

Tot zover onze eerste bijdrage aan Nieuws van het Bestuur.
We hopen dat jullie het leuk vinden om op de hoogte te worden gehouden.
Mocht er iets zijn waarover jullie een vraag willen stellen dan horen we het graag.
Stuur dit naar: secretaris@grotemunsterlander.nl

Na de vergadering waren we het erover eens dat dit een hele gemakkelijke manier van overleggen is die zo zijn voordelen heeft.
We kunnen nu namelijk sneller een vergadering bijeen roepen als het nodig is(zelfs op een doordeweekse dag), we hoeven niet allemaal een eind te rijden om samen te komen ergens in het midden van het land want we zitten allemaal verdeeld over het gehele land.

Nadat we alles hebben besproken sluit Johan de vergadering.

Het bestuur van de NGMV.