Nieuws van het bestuur

Kennisgeving n.a.v. B.V. 30-11-2023


Buitengoed Erve Raewyck
Eind 2022 kreeg de vereniging een mail van Buitengoed Erve Raewyck in Radewijk met het verzoek of de vereniging foto’s van Grote Münsterlanders beschikbaar wilde stellen voor een vakantie huisje van hun die ze in wilden richten naar de Grote Münsterlander.

Na overleg binnen het bestuur zijn er een aantal leden benaderd of ze een foto beschikbaar wilden stellen voor dit doel.
Nu is het huisje klaar en willen we dit met jullie delen.

Inventarisatie organisatiestructuur

Het bestuur heeft besloten om de komende tijd de organisatiestructuur, communicatielijnen en bevoegdheden en machtigingen voor relevante zaken binnen de NGMV te inventariseren en waar nodig te optimaliseren.

Nieuw aspirant-bestuurslid GHC

Het bestuur heeft Nandia van Delden als aspirant bestuurslid GHC aangenomen.

Ontbrekende clubbladen website.

Ria heeft in het archief gekeken en een aantal oude clubbladen gevonden die nog niet op de website staan.
Deze clubbladen worden opgestuurd naar Maarte en hij zal ze toevoegen op de website en nadien worden ze terug gestuurd om in het archief te worden bewaard.

Kennisgeving n.a.v. BV 02-11-23

  • – De prachtige Grote Münsterlander kalender voor 2024 komt er eerdaags weer aan. Je kan je al inschrijven zodat je er niet naast grijpt. Bestel hem vast door een mail te sturen naar penningmeesterngmv@gmail.com
  • – Het bestuur heeft Lida Reeskamp-Blok als vice-voorzitter aangewezen
  • – Het bestuur heeft Hilda Wanders als aspirant-secretaris aangenomen
  • – Het bestuur wil nogmaals de reiskostenvergoeding met jullie delen omdat daar vaak vragen over zijn:

Reiskostenvergoeding NGMV:

Tijdens de laatste ALV is besloten om reiskosten tegemoetkoming voor vrijwilligers toe te kennen van € 0,21 per gereden kilometer i.v.m. de hoge brandstofprijzen. Per 1-1-2024 zal deze reiskosten tegemoetkoming verhoogd worden naar € 0,23 per gereden kilometer. 

Voor de duidelijkheid, je MAG een reiskostenvergoeding aanvragen dat hoeft niet!

De procedure is als volgt: het aantal gereden kilometers graag duidelijk vermelden en waar het voor is en dan indienen bij degene die het evenement organiseert (SJP, MAP, KCM, aanlegproef, etc.) en dan gebundeld met evt. andere kosten die voor het evenement gemaakt zijn in 1x indienen bij de penningmeester via mail: penningmeesterngmv@gmail.com