Redactie zoekt clubmatch ’21 verhalen.

In de eerste editie van ons clubblad ‘De Grote Münsterlander’ wil de redactie verder inzoomen op de Kampioensclubmatch 2021, die gehouden werd in Hoenderloo. We willen daarover graag alles weten. Het gaat ons met name om de uitslagen en hoe deelnemers/helpers deze dag hebben beleefd. 

Graag info, vóór 26 maart, zenden naar: redactiegrotemunsterlander@gmail.com