Vereniging

Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging

Liefhebbers van de Grote Münsterlander hebben in 1975 de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging opgericht te Malden. Het ledental is sindsdien gegroeid van 50 tot circa 300.

De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging, kortweg aangeduid als N.G.M.V., streeft naar:

  • goede contacten tussen fokkers en liefhebbers van de Grote Münsterlander;
  • een gezond ras;
  • honden die uiterlijk voldoen aan de rasstandaard;
  • behoud en verbetering van de gewenste jachteigenschappen.

De vereniging organiseert ieder jaar verschillende activiteiten voor haar leden, verstrekt informatie, geeft fokadviezen en stelt regels en beleid op ten aanzien van het fokken. Aan belangstellenden wordt via bestuurslid FBC Ria Lukens, tel: 0597 646770, of per mail r.lukens@outlook.com, informatie verstrekt over de aanschaf van een Grote Münsterlander.

verschillende generaties van ’t Vossenbeltseveld. Foto: Gitte Hoefman