Verhoging fokkersbijdrage

Tijdens de ALV op 31 maart 2017 is het agendapunt m.b.t. verhoging van de 

verplichte fokkersbijdrage aangenomen. (voorheen bijdrage pup bemiddeling)

Deze verhoging bedraagt per 1 april 2017 € 85,-. (per nest dat voldoet aan ons VFR)

De verhoging is het gevolg van het besluit om alle pup-kopers, die nog geen lid zijn van de N.G.M.V., een jaar lang het clubblad kosteloos toe te zenden. 

De fokkers krijgen dan voor dit bedrag een vermelding op de clubwebsite van: 

  • verwachte dekking 
  • dekkingsbericht 
  • geboortebericht

Tevens ontvangen alle pup-kopers een jaar lang gratis het clubblad. Dit alles tot doel om meer leden bij de N.G.M.V. te betrekken waardoor ook de fokkers meer kans hebben om hun fokproduct vaker te zien en niet alleen maar op de jonge honden aanlegproef. 

U zult begrijpen dat zowel de N.G.M.V. alsook de fokkers gezamenlijk de kosten dragen voor de extra clubbladen, alsook de portokosten die dit besluit met zich mee brengt. 

namens bestuur N.G.M.V.