Lidmaatschap

Hoofdlid (contributie € 25,00 per jaar, inschrijfgeld éénmalig € 7,50)
Gezinslid (uitsluitend als 2e lid in een gezin, contributie € 10,00 per jaar)

Bij aanmelding na 1 juli geldt de helft van de jaarlijkse contributie, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende verenigingsjaar wordt voldaan.

Bankgegevens vereniging:
IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te Nieuwe Pekela
Voor buitenlandse betalingen kunt u gebruik maken van: BIC: ABNA NL2A

Aanmeldformulier lidmaatschap
Machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie


Jubileumboek 30 jaar Grote Münsterlander

In 2007 is het Jubileumboek van de NGMV, ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum in 2005, uitgekomen. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan de samenstellers van dit prachtige boekwerk, Wim Wellens en George van Straaten, door de voorzitter Johan Wilmink.  Dit ruim honderd pagina`s tellende boek is een `must` voor elke Grote Münsterlander liefhebber. De geschiedenis en ontstaan van de NGMV, rasstandaard, lijst met Kampioenen, fokkers verhalen en nog veel meer kunt u terug vinden in dit schitterende naslagwerk. Natuurlijk is alles aangevuld met prachtige foto`s van vroeger tot heden van onze Grote Münsterlanders.

Dit boek is verkrijgbaar bij één van onze activiteiten of kan per post worden bezorgd. Hiervoor worden wel de portokosten in rekening gebracht. Na bijschrijving van deze kosten op de rekening van de NGMV wordt het boek zo spoedig mogelijk aan u verzonden.

De vrije verkoopprijs bedraagt € 17,50.

Voor vragen of bestellingen kunt u contact opnemen met:
Ina te Boome
Tel 0544-481319
Email: secretaris@grotemunsterlander.nl

 

Sandor (Raiko) van het Exelse Veld van Cindy Gorens