Lidmaatschap

Hoofdlid (contributie € 25,00 per jaar, inschrijfgeld éénmalig € 7,50)
Per 1 januari 2024 € 35,00 per jaar
Gezinslid (uitsluitend als 2e lid in een gezin, contributie € 10,00 per jaar)
Per 1 januari 2024 € 15,00 per jaar

Bij aanmelding na 1 juli geldt de helft van de jaarlijkse contributie, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende verenigingsjaar wordt voldaan.

Bankgegevens vereniging:
IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te Nieuwe Pekela
Voor buitenlandse betalingen kunt u gebruik maken van: BIC: ABNA NL2A

Aanmeldformulier lidmaatschap


Biko Van de Stappester Eugte van Jacco Maat