Lidmaatschap

Hoofdlid (contributie € 25,00 per jaar, inschrijfgeld éénmalig € 7,50)
Gezinslid (uitsluitend als 2e lid in een gezin, contributie € 10,00 per jaar)

Bij aanmelding na 1 juli geldt de helft van de jaarlijkse contributie, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende verenigingsjaar wordt voldaan.

Bankgegevens vereniging:
IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te Nieuwe Pekela
Voor buitenlandse betalingen kunt u gebruik maken van: BIC: ABNA NL2A

Aanmeldformulier lidmaatschap
Machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie


 

Sandor (Raiko) van het Exelse Veld van Cindy Gorens