Foto’s

Het aanleveren van foto’s

Er worden steeds meer foto’s aangeboden voor de site. Dat maakt de site levendig, en aantrekkelijk om te bezoeken. Maar ook hier moeten we ervoor waken, dat we niet worden overladen met te grote hoeveelheden.

  • Probeer het aantal foto’s te beperken door vooraf een selectie te maken.
  • Noem naam, plaats en datum van het evenement, plus de naam van de fotograaf.
  • Foto’s kunnen gestuurd worden naar ……
  • Voor het aanleveren van meerdere foto’s raden wij WeTransfer aan. Ga hiervoor naar www.wetransfer.com 

Weigering kopij

De websitebeheerders hebben altijd het recht om tekst- of fotomateriaal te weigeren of aan te passen als het niet past binnen de doelstelling van de site, niet voldoet aan de weidelijkheidsregels of als het aangeleverde materiaal te groot of onhandelbaar is.


Foto’s20242023
2022202120202019
2018201720162015
2014
Verzamelingen van activiteiten en evenementen

Het Fotomoment (Heeft u een mooie foto voor ons ?)

Op de oude site van de NGMV kunt u voorlopig nog de foto’s van afgelopen jaren bewonderen:

oud.grotemunsterlander.nl

Oude site:

http://oud.grotemunsterlander.nl/