Herplaatsing


Voorwaarden herplaatsing Grote Munsterlander

Helaas komt het wel eens voor dat er, om welke reden dan ook,  voor een Grote Münsterlander een andere baas gezocht moet worden.

De vereniging heeft daartoe een gedragslijn ontwikkeld:

Alle Grote Münsterlanders die aangeboden worden (mits in het bezit van een stamboom), en binnen het fokreglement gefokt zijn, komen in aanmerking voor bemiddeling.

            Rasvereniging

  • De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging is bij het herplaatsen van een G.M. niet meer dan de intermediair die de informatie van de te herplaatsende hond beschikbaar stelt op hun website, facebookpagina en via telefonische contacten.
  • De vereniging bemoeit zich niet met de verdere afhandeling (ook niet op financieel gebied), wel zijn we beschikbaar voor advies en de beantwoording van eventuele vragen.

De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging is niet aansprakelijk voor informatie die door de eigenaar wordt verstrekt en het gedrag van de herplaatste hond bij de nieuwe baas.

Kosten

  • De “aanbieder” ’van de hond dient de eigenaar te zijn en niet de fokker.

Is de aanbieder lid van de NGMV dan is de bemiddeling bij herplaatsing kosteloos. Indien de aanbieder geen lid is van de vereniging wordt een bemiddelingsbijdrage gevraagd van een bedrag gelijk aan één jaar gewone contributie(25.-).

Het te betalen bedrag dient over gemaakt te worden op IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te Hengelo onder vermelding van “Herplaatsing en de naam van de hond” wanneer de betaling is bijgeschreven wordt de herplaatsing geplaatst.

Proeftijd

  • De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt 4 weken.

Tijdens deze proefperiode beslissen de nieuwe en de oude eigenaar of de hond definitief bij de nieuwe eigenaar blijft.

Als tijdens de proefperiode blijkt dat de hond niet bij de nieuwe eigenaar kan blijven is de oude eigenaar te allen tijde verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen.